ANBI-status

Als stimulans het maatschappelijk draagvlak te vergroten heeft de belastingdienst vanaf 1 januari 2012 de regels bij doneren en investeren in ANBI stichtingen verruimd. Alle stichtingen zijn door de belastingdienst beoordeeld en een beperkt aantal is door haar aangemerkt met de nieuwe status ANBI Cultuur.

De Stichting Lichtjesroute heeft met terugwerkende kracht vanaf 1/01/2012 deze ANBI Cultuur status verkregen.

Bij schenkingen vanaf 1 januari 2012 geldt:
Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat tijdelijk een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting.

Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek.

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel en plafond. Deze giften moeten wel in een bij de notaris opgemaakte akte zijn vastgelegd voor een periode van ten minste 5 jaar.

Het resultaat is dat iedereen die 100 euro geeft aan een culturele instelling, 125 euro in aftrek kan brengen.

Stichting Lichtjesroute

RSIN/Fiscaal nummer: 8151 19 884

Hier vindt u het Beleidsplan Lichtjesroute.

Doelstelling:

De Lichtjesroute:

  • bezorgt jaarlijks, vanaf 18 september een met ornamenten verlicht traject en bijzondere lichtprojecten in de openbare ruimte, de bewoners en bezoekers van Eindhoven een memorabele avond en houdt de vrijheidsgedachte levend. Een essentieel gegeven is dat de Lichtjesroute wordt gedragen door een groot aantal vrijwilligers. Hun enthousiasme is de basis voor de organisatie. Het plezier in het bedenken, fabriceren en plaatsen van de ornamenten en objecten staat voorop in de Lichtjesroute-organisatie;
  • wil op haar eigen wijze een bijdrage leveren aan Eindhoven Lichtstad. In samenwerking met overheid en het bedrijfsleven in de Regio Eindhoven wil de Lichtjesroute ook door middel van innovatieve verlichtingstechnieken, het voortbestaan van de Lichtjesroute waarborgen;

Hier vindt u het jaarverslag activiteiten Lichtjesroute 2020

Hier vindt u de jaarrekening 2020

Eerdere jaarverslagen en jaarrekeningen

2019
jaarverslag activiteiten Lichtjesroute 2019
jaarrekening 2019

2018
jaarverslag activiteiten Lichtjesroute 2018
jaarrekening 2018

2017
jaarverslag activiteiten Lichtjesroute 2017
jaarrekening 2017

2016
jaarverslag activiteiten Lichtjesroute 2016
jaarrekening 2016

2015
Jaarverslag activiteiten Lichtjesroute 2015
Jaarrekening 2015

2014
Jaarverslag activiteiten Lichtjesroute 2014
Jaarrekening stichting Lichtjesroute 2014

2013
Jaarverslag activiteiten Lichtjesroute 2013
Jaarrekening stichting Lichtjesroute 2013