ANBI-status

Als stimulans het maatschappelijk draagvlak te vergroten heeft de belastingdienst vanaf 1 januari 2012 de regels bij doneren en investeren in ANBI stichtingen verruimd. Alle stichtingen zijn door de belastingdienst beoordeeld en een beperkt aantal is door haar aangemerkt met de nieuwe status ANBI Cultuur. De Stichting Lichtjesroute heeft vanaf 1/01/2012 deze ANBI Cultuur status verkregen.

Schenkingen aan een culturele ANBI
Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat tijdelijk een extra belasting-voordeel opleveren in de inkomstenbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek.

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel en plafond. Deze giften moeten wel in een bij de notaris opgemaakte akte zijn vastgelegd voor een periode van ten minste 5 jaar. Het resultaat is dat iedereen die € 100 geeft aan een culturele instelling, € 125 euro in aftrek kan brengen. Belastingwetgeving is aan wijziging onderhevig. Raadpleeg, voordat u overgaat tot een gift, altijd de website van de belastingdienst voor de actuele voorwaarden voor aftrek. Stichting Lichtjesroute is niet aansprakelijk voor het niet of niet juist toepassen van de belastingwetgeving.

Stichting Lichtjesroute

RSIN/Fiscaal nummer: 8151 19 884

Hier vindt u het Beleidsplan Lichtjesroute.

Doelstellingen
De originele Lichtjesroute ontstond direct na de bevrijding op 18 september 1944: de bevrijders werden door de Eindhovenaren verwelkomd met een kaars of vetpot in de tuin of in het raam. Vanaf 1947 werden deze vervangen door feestverlichting en in 1969 was deze lichtjesroute zo’n 40 kilometer lang. Na 1969 werd het stil, totdat in 1984 een aantal gepassioneerde enthousiastelingen de route nieuw leven inbliezen. De lichtjesroute en Eindhoven: het is een onverbrekelijke traditie die bij het gedachtengoed van de inwoners van Eindhoven hoort.

De stichting Lichtjesroute Eindhoven is opgericht in 1984 en is statutair gevestigd in Eindhoven. De stichting heeft de volgende doelstellingen: het herdenken van de bevrijding van de stad Eindhoven en haar bewoners plus de herinnering levend houden aan het verwelkomen van de bevrijders op 18 september 1944. Daarnaast ook de samenwerking met andere instellingen die een soortgelijk (historisch én maatschappelijk) doel nastreven.

Deze doelstellingen worden bereikt door het organiseren van een jaarlijkse Lichtjesroute in Eindhoven. Enkele ornamenten dragen zelfs het verhaal met zich dat teruggaat naar de oorsprong: de tweede wereldoorlog. Van de routekaart van de bevrijders tot en met de bijenkast waar een Joods zusje in wist te ontsnappen aan een gewisse dood.

In samenwerking met overheid en het bedrijfsleven in de Regio Eindhoven wil de Lichtjesroute ook door middel van innovatieve verlichtingstechnieken, het voortbestaan van de Lichtjesroute waarborgen.

Hier vindt u het jaarverslag activiteiten Lichtjesroute 2022

Hier vindt u de jaarrekening 2022

Een vaste groep vrijwilligers, aangestuurd door een bestuur, verzorgt jaarlijks – van 18 september tot en met het derde weekend van oktober – een 22 kilometer lange route van lichtornamenten en bijzondere lichtprojecten in de openbare ruimte. Het effect van deze route is tweeledig. Als eerste beleven bewoners en bezoekers van Eindhoven een memorabele avond; ten tweede houdt het jaarlijkse thema van de route de vrijheidsgedachte levend.

Een essentieel gegeven is dat de Lichtjesroute volledig gedragen wordt door een groot aantal onbezoldigde vrijwilligers. Geen van de leden van de stichting, inclusief bestuur, ontvangen voor hun inspanningen en inzet salaris of een andere vorm van beloning. De baten van de stichting bestaan uit subsidies, giften en overige opbrengsten.

Het enthousiasme en hun inzet vormen samen de basis voor de organisatie. Het plezier in het bedenken, vervaardigen, het plaatsen van de ornamenten en objecten staat voorop in de Lichtjesroute-organisatie. De rol van het bestuur is vooral het faciliteren van de vrijwilligers: denk aan  vergunningsaanvragen, verzekeringen, HSE, huisvesting en meer. Ook zorgen zij voor het netwerken, contacten opbouwen en onderhouden en samenwerken met de overheid en het bedrijfsleven.

Met hulp van de Regio Eindhoven wil de Lichtjesroute ook door middel van innovatieve verlichtingstechnieken het voortbestaan van de Lichtjesroute waarborgen. Daarnaast probeert zij door gerichte communicatie en aansprekende social media uitingen vrijwilligers te werven om ook deze continuïteit te borgen.

Secretariaat
Pastoriestraat 108, 5623 AT Eindhoven
Mailadres: Lichtjesroute@gmail.com

Samenstelling bestuur
Voorzitter: Ivo Baijens
Penningmeester: Peter Kemp
Secretariaat en PR & Communicatie: Monique de Lie
Overige bestuurslid: Philip van Gils

 


 

Eerdere jaarverslagen en jaarrekeningen

2021
jaarverslag activiteiten Lichtjesroute 2021
jaarrekening 2021

2020
jaarverslag activiteiten Lichtjesroute 2020
jaarrekening 2020

2019
jaarverslag activiteiten Lichtjesroute 2019
jaarrekening 2019

2018
jaarverslag activiteiten Lichtjesroute 2018
jaarrekening 2018

2017
jaarverslag activiteiten Lichtjesroute 2017
jaarrekening 2017

2016
jaarverslag activiteiten Lichtjesroute 2016
jaarrekening 2016

2015
Jaarverslag activiteiten Lichtjesroute 2015
Jaarrekening 2015

2014
Jaarverslag activiteiten Lichtjesroute 2014
Jaarrekening stichting Lichtjesroute 2014

2013
Jaarverslag activiteiten Lichtjesroute 2013
Jaarrekening stichting Lichtjesroute 2013