Als stimulans het maatschappelijk draagvlak te vergroten heeft de belastingdienst vanaf 1 januari 2012 de regels bij doneren en investeren in ANBI stichtingen verruimd. Alle stichtingen zijn door de belastingdienst beoordeeld en een beperkt aantal is door haar aangemerkt met de nieuwe status ANBI Cultuur.

De Stichting Lichtjesroute heeft met terugwerkende kracht vanaf 1/01/2012 deze ANBI Cultuur status verkregen.

Bij schenkingen vanaf 1 januari 2012 geldt:
Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat tijdelijk een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting.

Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek.

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel en plafond. Deze giften moeten wel in een bij de notaris opgemaakte akte zijn vastgelegd voor een periode van ten minste 5 jaar.

Het resultaat is dat iedereen die 100 euro geeft aan een culturele instelling, 125 euro in aftrek kan brengen.

Recent Posts