Organisatie

Voor Eindhoven is de Lichtjesroute een bijna vanzelfsprekendheid. Dat achter dit jaarlijkse fenomeen een gigantische organisatie van menskracht en materieel schuil gaat beseft bijna niemand. Dat alles door onbezoldigde vrijwilligers geschiedt, is vrijwel nergens bekend. Wat moet er zoal gebeuren om elk jaar vanaf 18 september tot de tweede zondag in oktober in Eindhoven de Lichtjesroute te laten branden? Allereerst moeten er mensen en middelen zijn om de organisatie vorm te geven. Ten tweede moeten er ideeën, technische kennis, en technische middelen zijn om de uitvoering gestalte te geven. Ten derde moet er enorm veel werkkracht zijn om de lampjes, de ornamenten en de projecten op te hangen en later weer af te bouwen. Ten vierde moet de opslag van materialen, het onderhoud van de materialen en het materieel, het herstel en onderhoud van bestaande en nieuwe ornamenten en projecten geregeld zijn in de rustperiode.

Lichtjesroute = vrijwilligers

Van organiseren tot en met ontwerpen, van bouwen tot en met demonteren, van onderhoud tot en met innovatie, alles bij de Lichtjesroute gebeurt door vrijwilligers. In de afgelopen jaren is een kern van een vijftigtal vrijwilligers, van bestuur tot en met uitwerking, uit diverse stadsdelen op verschillende avonden en weekenden bezig met de vele activiteiten die nodig zijn om de Lichtjesroute het jaarlijkse licht te laten zien. Qua middelen wordt de Lichtjesroute ondersteund met subsidie door de gemeente Eindhoven en Eindhoven365, stelt de gemeente een voormalig schoolgebouw als werkplaats en opslagruimte beschikbaar, gaf Philips Nederland Lighting lampen cadeau en zijn er bemoedigende donaties in geld, goederen en diensten van bedrijven uit de stad en de regio.

De bedrijven die de Lichtjesroute ondersteunen zijn genoemd bij het onderdeel Sponsoren. De coordinatie van de sponsoring is in handen van: Stichting Vrienden van de Lichtjesroute

Met het oogmerk om zoveel mogelijk selfsupporting te zijn is in 2006 een eigen hoogwerker aangeschaft, die het efficiënt werken aanzienlijk heeft verbeterd. Teneinde het transport in eigen handen te kunnen nemen is in 2009 een kraanwagen aangeschaft voor het transporteren van projecten en ornamenten.